Działka budowlano-rolna

Działka budowlano-rolna na sprzedaż

do negocjacji 79 PLN
Działka budowlana

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI

sprzedaż pałacu, cena S/O 956,00 pln

956,000 PLN
Contact nameDorota (Bezpośrednio)
Contact phone+48 71 356-39-19, wew. 801
TypeDom
Sold No
StatusDo sprzedaży
MaterialCegła, Drewno, Kamień, Mieszany, Prefabrykat

Description

Przedmiotowa nieruchomość, której znaczną część stanowi zespół pałacowo-folwarczny w Ławicy, znajduje się w odległości 5,0 km od centrum miasta Kłodzka, 1,5 km od drogi krajowej nr 8 i obwodnicy Kłodzka. Bezpośredni dojazd do nieruchomości stanowi droga asfaltowa relacji Boguszyn-Podtynie. W sąsiedztwie nieruchomości od północy znajduje się zabudowa mieszkaniowo-gospodarcza wsi, od zachodu rzeka Nysa Kłodzka wraz z kanałem wodnym doprowadzającym wodę do pobliskiej elektrowni wodnej, od wschodu i południa zlokalizowane są grunty rolne. W skład nieruchomości wchodzi zabytkowy zespół folwarczny z XIX-wiecznym pałacem w stylu eklektycznym i zabudowaniami gospodarczymi oraz relikty parku krajobrazowego i grunt niezabudowany. Przez nieruchomość przebiegają linie elektroenergetyczne i telefoniczna

Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2018 r. w siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu, ul. Mińska 60, o godz. 10:00.

Oględzin nieruchomości można dokonać w terminie od 15.01.2018 r. do 29.01.2018 r. w dni robocze w godzinach 900-1400 po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę Pani Dorota

W skład nieruchomości wchodzą następujące budynki, budowle i inne składniki majątkowe:

 1. pałac nr 23 – budynek mieszkalno-administracyjny nr inw. C-28;

 2. kocioł CO pałacu nr inw. C-349 i nieczynny kocioł CO b/nr inw.;

 3. obora z dobudówką gosp., płytą gnojową, ustępem i zbiornikiem na gnojownicę nr inw. 15699/122/182;

 4. budynek gospodarczy – obora II nr inw. 15698/101/182;

 5. stodoła z garażem (pomieszczeniem na agregat) i łącznikiem nr inw. 15694/075/180;

 6. 6 silosów zbożowych ZMiT Leszczyna w stodole nr inw.: 15667/118/202, 15668/119/202, 15701/114/202, 15702/115/202, 15703/116/202, 15704/117/202;

 7. 2 przenośniki kubełkowe POM Kalisz w stodole nr inw. 15669/425/595;

 8. 2 czyszczalnie do zboża VEB Petkus w stodole nr inw. 15670/435/596;

 9. stajnia nr inw. 15696/100/182;

 10. budynek gospodarczy – magazyn nr inw. 15695/098/132;

 11. budynek gospodarczy – komórki z garażem nr inw. C-97;

 12. waga wozowa bez urządzeń z pomostem i budynkiem nr inw. 15671/488/660;

 13. gołębnik, nr inw. 211/000675;

 14. studnia kopana I nr inw. 211/000675;

 15. studnia kopana II nr inw. nr C-433;

 16. przepusty gruntowe nr inw. 15674/000/010 – w drodze gruntowej;

 17. sieć energetyczna nn oświetleniowa nr inw. C-105 – nieczynna;

 18. hydrofornia nr inw. C-111 – nieczynna;

 19. 4 zbiorniki hydroforowe nr inw. C-106;

 20. oświetlenie hydroforni nr inw. C-108;

 21. 2 odmanganiacze w hydroforni nr inw. C-109 – niesprawne;

 22. ogrodzenie hydroforni z siatki na słupkach nr inw. C-197;

 23. Łączna powierzchnia nieruchomości wynosi: 3,8594 ha, w tym:

  • Grunty rolne zabudowane – 1,4260 ha, w klasie Br-PsIV;

  • Inne tereny zabudowane – 0,0480 ha (Bi);

  • Pastwiska trwałe – 2,0437 ha, w klasie PsIV;

  • Łąki trwałe – 0,1350 ha, w klasie ŁII;

  • Lasy – 0,1490 ha, w klasie LsV;

  • Grunty orne – 0,0201 ha, w klasach RIIIa – 0,0126 ha, RIVa – 0,0075 ha;

  • Drogi – 0,0376 ha (dr).

  Powyższe informacje podawane są na podstawie danych z ewidencji gruntów.

  Dla nieruchomości prowadzone są przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kłodzku księgi wieczyste:

  • nr SW1K/00085494/7działki nr 184/36, 184/38 AM-1

  • Na nieruchomości występują gatunki drzew: świerk, kasztanowiec, lipa, modrzew, klon, wierzba, dąb i jesion

Ściągnij :: 2018-01-30_zalacznik_Wroclaw


‚Pałac w Ławicy to budowla eklektyczna, o cechach neorenesansowych i neobarokowych, murowana z kamienia i cegły, potynkowana, założona na planie prostokąta, podpiwniczona, dwu- i trzykondygnacyjna, nakryty dachem czterospadowym z lukarnami. Fasada (elewacja północno-wschodnia) skierowana jest na dawny dziedziniec folwarczny. Na osi fasady znajduje się ryzalit mieszczący główne wejście i klatkę schodową. Ryzalit wieńczy trójkątny przyczółek. W elewacji ogrodowej znajdują się kolejne ryzality, w trójkątnym przyczółku jednego z nich umieszczono datę przebudowy – 1886 rok. Na osi elewacji tylnej umieszczono parterowy ganek podtrzymujący drewniany balkon, nakryty czworobocznym łamanym hełmem. W południowo-wschodnim narożniku budynku umieszczono dwukondygnacyjny wykusz, a w północno-wschodnim narożniku wzniesiono pięcioboczną wieżę, będącą dominantą obiektu. Elewacje pałacu są częściowo ozdobione boniowaniem pasowym. Zachowały się liczne gzymsy (między kondygnacjami, wieńczący, nadokienne). Okna posiadają ozdobne obramowania. Wnętrza zabytku są niedostępne, w części pomieszczeń zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa, sztukaterie i piec kaflowy, etc’

Historia miejscowości

‚We wschodniej części wsi znajduje się przystanek kolejowy na linii kolejowej nr 276 z Wrocławia Głównego do Międzylesia. Przystanek kolejowy w Ławicy powstał w 1874 r. wraz z budową linii kolejowej z Wrocławia do Kłodzka. W tym czasie zbudowano 2 budynki kolejowe. W pierwszym z nich na torze wiodącym do Wrocławia mieściła się kasa, poczekalnia i mieszkania dla kolejarzy. Pomiędzy przystankami Ławica i Bardo Śląskie linia biegnie przez dwutorowy, jednokomorowy tunel o długości 364 m pod Tunelową Górą (Tunnelberg), przebitym 2 grudnia 1873 r. Przy jego budowie zatrudniono kamieniarzy z Włoch’ Fly maps

And tender – unlimited, sale of the palace, price S/O (start price) 956 thous (Polish Zloty). ~ 281 656 USD.

И тендер – неограниченный, продажа дворца, цена S/O (стартовая цена) 956 тыс. (Польский злотый). 281 656 USD.

REZYDENT.INFO : REZYDENT.INFO VERSION ENGLISH – UNLIMITED ON SALE << Hire a representative (for a Buyer’s from overseas): Robert or Zena

Video

Position

Similar properties

Translate »