Działka budowlano-rolna

Działka budowlano-rolna na sprzedaż

do negocjacji 79 PLN
Działka budowlana

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI
Contact nameJózef lub Robert Kozubek
Contact phone+48537844489
TypeDziałka budowlana
Sold No
Contract Sale
StatusDo sprzedaży

Description

Działka budowlana o powierzchni 1 ha (jeden hektar), działka pod budowę domów, nieruchomości nieprzekraczającej wys.: 10 m. w/g Planu zagospodarowania przestrzennego gm. Leoncin k/Warszawy. Powierzchnia całkowita 10326 m2 z możliwością parcelowania. Plan wew. zagospodarowania w/g jego przeznaczenia i  o rozbudowę reakracyjna, medyczno-rehabilitacyjna, handlowa, usługowa, cicha produkcja. Równeż jest dostępna wszelka dokumentacja. Nieruchomość gotowa do natychmiastowej sprzedaży.

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż, rodzynkiem w gm. Leoncin 12 km od Air Port Modlin

Działka położona w najlepszej strefe dla inwestycji np: domu spokojnej starości i inne medyczno-rehabilitacyjne kierunki, dom willę, zajazd turystyczny etc. Działkę podzielono w bryle prostokątu co stanowi najlepsze rozwiązanie do parcelowania na mniejsze działki np o metrażach 1150m2 i w tym podnosi cenę o kolejne kilkadziesiąt procent. Jest wzniesiona lekko od drogi wojewódzkiej co stanowi następny pozytywny punkt co do jej ceny i atrakcyjności,  kilkaset metrów od działki graniczy z drogą wojewódzką utwardzoną z nową nawierzchnią asfaltu użyto do jej budowy nowoczesnej technologii, a drogą wewnętrzną stanowi dojazd nieutwardzony i nałożonej nazwie ulicy NOWOWIEJSKA i nie stanowi problemu przejazdu maszyn i samochodów ciężarowych o podwyższonym ładunkiem. Działka posiada punkt kontaktu Energii Elektrycznej przynależnej do tej nieruchomości, także śmiało można wykonywać czynnosści zagospodarowania wskazanych przez plan zagospodarowania gm. Leoncin. Możliwości jest dużo, a Wójt Gminy jest przychylny i pomocny na wdrażanie wszelkiego rodzaju nowoczesne technologie, które będą prowadziły do lepszego lżejszego życia jego mieszkańców, równięż pomoże finansowo w/g zasobności gminy. Działkę można wykorzystać do budowy budynków  nieprzekraczających 10mWysokości oznaczone symbolem MN…. Działka ma dodatkową niezliczalną zaletę jest położona na skraju Puszczy Kampinoskiej w cichej, malowniczej okolicy, a powietrze krystalicznie czyste posiada własny mikroklimat.

Propozycje Domów spokojnej starości:

Propozycje Domów spokojnej starości – zobacz

 
Treść dostępna jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Prosimy o zalogowanie się.
KW: WA1N 00066411-9

KW: WA1N 00066411-9

Umowa zawarta z Klientem na wyłączność sprzedaży

(Exclusive Agreement)

Nowa Cena:

Do Negocjacji

PLN/m2

 

Przeglądarka KW należąca do Ministerstwa Sprawiedliwości RP

Kopia wypisu/Oryginał do wglądu:

"Zgodnie z Wypisem BI.6724.65.2018 z dnia 06.Marzec.2018 r w U.G. Leoncin.

Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś 
gmina Leoncin zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/253/17 Rady Gminy Leoncin 
z dnia 13 grudnia 2017R. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Mała Wieś gmina Leoncin 
część II (miejsce ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
(Stołeczne) rocznik 2017 pozycja 12340, data ogłoszenia 20 grudnia 2017

Zgodnie z w/w planem:
 Działka nr 162/32 położone są na terenie przeznaczonym pod:

- formy zabudowy mieszkaniowej jednorodzinną
- formy zabudowy: wolnostojącej
- formy zabudowy bliżniaczej

.. Wójt Gminy Leoncin"

W miejscowości  pełnej skarbów o nazwie Nowa Mała Wieś jest wiele udogodnień do życia i prowadzenia róznorodnego biznesu, a jesli takie w owym czasie nie występuje oznacza to niszę, którą możesz natychmiast wykorzystać.

Działka posiada plan wew. na podział na parcele o powierchniach wyznaczonych przez Geodetę:

  • 1149 m2 działka budowlana , 1148 m2 działka budowlana, 1144 m2 działka budowlana, 1143 m2 działka budowlana, 1167 m2 działka budowlana, 1168 m2 działka budowlana, 1169 m2 działka budowlana, 1170 m2 działka budowlana. drogi wspólnotowe: o pow.:  0,0292 ha (292 m2) i drugą 0,0298 ha (298 m2).
  • Całkowita powierzchnia działki budowlanej wynosi 10326 m2 (1,0326 ha)

Nieruchomość jest własnością prywatną bez jakichkolwiek obciążeń prawnych: hipotecznych, pozabankowych, podatkowych, posiada Księgę Wieczystą, Akt Notarialny Własności. etc.

Region rodzynkiem gminy Leoncin o niepowtarzalnych specyficznych walorach mikroklimatycznych i uwarunkowaniach przyrodniczych.

Na terenie Gminy wyznaczono obszar otuliny KPN-u oraz obszary chronionego krajobrazu: Strefa Krajobrazu Chronionego / wzdłuż rzeki Wisły / z rezerwatami Zakole Zakroczymskie i Wikliny Wiślane oraz obszar NATURA 2000.   W północnej części Gminy występują liczne mniejsze i większe zbiorniki wodne, pozostałości po starorzeczu Wisły.

Na rozległych terenach Gminy Leoncin zachowały się w znakomitej formie unikatowe w skali europejskiej wydmy śródlądowe – różnowiekowe formy głównie plejstoceńskie zbudowane z piasków drobnoziarnistych barwy żółtej i żółtobeżowej. Najwspanialszy kompleks wydmowy w Puszczy to grzęda brzeżna nad Starą Dąbrową. Wielkie wały wydmowe występują na Powiślu / okolice Leoncina, Wilkowa i Polesia /, pojedyncze wydmy paraboliczne zjawiają się wśród bagien w okolicy Zamościa.

W Puszczy i otulinie  Parku występuje 66 gatunków drzew, 57 gatunków krzewów oraz ok. 1250 roślin naczyniowych, z których 74 gatunki podlegają  ochronie całkowitej, a 18 gatunków ochronie częściowej.  Od 2000 roku występuje tu orzeł bielik.

Gmina Leoncin to obszar o wyjątkowo dogodnych warunkach do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej czy konnej. Na terenie Gminy znajduje się wiele gospodarstw agroturystycznych oraz stadnin koni. Wycieczki ułatwiają oznakowane szlaki turystyczne, natomiast wszelkie niedogodności i poniesiony wysiłek zrekompensują walory środowiska i krystalicznie czyste powietrze

Plan zagospodarowania przestrzennego gm. Leoncin k/Warszawy:

[/su_document ]

Historia  zamczyska / obok wsi Górki /, znajduje się grodzisko średniowieczne, a we wsi Cisowe odkryto ślady osadnictwa starożytnego.

Do XV wieku tereny te stanowiły własność książąt mazowieckich, w 1467 roku włączone zostały do Korony.

Jak podają różne źródła historyczne pierwsze wzmianki o niektórych wsiach należących do Gminy Leoncin pochodzą z XV wieku. Z roku 1420 pochodzą dokumenty w których wymieniany jest Vylkow / Wilków/. Z 1469 roku pochodzi informacja o istnieniu wsi Głusk i Rybitew. Za czasów Władysława IV / 1632 – 1648 / w miejscowości Górki, należącej do ówczesnego starostwa kampinoskiego, odbywały się łowy królewskie

Nie obeszły się również bez udziału mieszkańców tych terenów ważne wydarzenia z historii Polski: Bitwa pod Grunwaldem / 1410/, Wojny Szwedzkie / 1655-1656/, Insurekcja Kościuszkowska / 1794/, Powstanie Styczniowe / 1863/, Pierwsza i Druga Wojna Światowa.

Sołectwa :

Szczegółowy opis:

Wraz z Warszawą województwo mazowieckie wciąż wiedzie prym jeśli 
chodzi o wysokość stawek pojawiających się w ogłoszeniach sprzedaży 
parcel. Za ok. 10 arów terenu sprzedawcy życzyli sobie w ubiegłym 
miesiącu 180 zł/m2 w Mazowieckiem. To cztery razy taniej niż w samej 
stolicy – wynika z danych Bankier.pl
Mazowieckie

(Stołeczne)

0-800 m2

Śred. dla m2 PLN 476

180,1 PLN

(średnia dla województwa)

Warszawa

(Stolica Polski)

PLN 719,7

(średnia)

800-1200 m2

PLN 222

1200-2000 m2

PLN 186

2000-5000 m2

PLN 154

5000-10000 m2

PLN 149

10000 i więcej m2

PLN 126


A np.: średnia cena za sprzedaż mieszkań za 1m² w regionie Nowy Dwór Mazowiecki: od 3 175 – 4 945 PLN

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Leoncin:

Inwestycje w infrastrukturę miejscowości LEONCIN realizowane w oparciu o budżet gminy, środki WFOŚiGW w Warszawie, środki Budżetu Państwa a także środki strukturalne Unii Europejskiej oraz będą mogły być realizowane przy poparciu i współudziale Mieszkańców.

Projekty zawarte w niniejszym opracowaniu po uzyskaniu poparcia Mieszkańców i po zatwierdzeniu ich przez Radę Gminy Leoncin będą stanowiły podstawę do ich dalszego opracowywania i realizacji. Również zgoda i współudział Mieszkańców w zatwierdzeniu i realizacji wybranych zadań są niezbędnym czynnikiem ich powodzenia i realizacji.

 

Zbliże wycinek z ważnej uchwały:

§13. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów

  • infrastruktury technicznej Plan ustala:
  • 1) zaopatrzenie w wodę – ustala się w oparciu o wodociąg komunalny we wsi Nowa
  • Mała Wieś , rozbudowywany w miarę potrzeb z wykorzystaniem ujęcia wody w
  • Wincentówku oraz ewentualnych nowych uj. wody na terenie Gminy Leoncin.
  • Rz, RzWP

 

 

 

Floor Plans

Position

Subproperties

Similar properties

Translate »