Działka budowlano-rolna

Działka budowlano-rolna na sprzedaż

do negocjacji 79 PLN
Działka budowlana

Wiosna2018, działki budowlane na sprzedaż

cena: DO NEGOCJACJI

Unia Europejska, dotacje na rok 2018 – zapraszamy

2018 – rok ostatniej szansy na dotację UE

do 7 mln zł dotacji i 85% kosztów projektu.

Ogłoszone zostały właśnie ostatnie w tej perspektywie finansowej konkursy dotacji – to ostatnia szansa dla przedsiębiorców na otrzymanie bezzwrotnego wsparcia sięgającego 85% kosztów projektu !!! Warto z tej szansy skorzystać.

Oto na co można jeszcze pozyskać dotację :

TERMOMODERNIZACJA       

Dotacja do 1,5 mln zł – maksymalnie 65% kosztów projektu.

Możliwe inwestycje (katalog przykładowy):

 • ocieplenie obiektu
 • wymiana okien, drzwi zewnętrznych
 • przebudowa linii produkcyjnych (urządzeń) na bardziej efektywne energetycznie
 • wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 • przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej)
 • instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE
 • budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji wraz z rekuperacją
 • zastosowanie systemów zarządzania energią
 • instalacja OZE (źródła energii i ciepła) w modernizowanych energetycznie budynkach
 • technologie odzysku energii i inne.

NOWE USŁUGI/PRODUKTY W OPARCIU O BADANIA CELOWE      

Dotacja do 3 mln zł – maksymalnie  85% kosztów projektu.

Finansowane będą projekty polegające na opracowaniu nowych produktów / usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów / usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów, koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

INWESTYCJE W INFRASTRUKTURĘ BADAWCZO ROZWOJOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA

Dotacja do 3 mln zł – maksymalnie  70% kosztów projektu.

Finansowane będą projekty inwestycyjne dotyczące stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.

TWORZENIE INNOWACYJNYCH (NA POZIOMIE KRAJU) PRODUKTÓW/USŁUG POPRZEZ WDROŻENIE (WŁASNYCH LUB NABYTYCH) WYNIKÓW PRAC B+R.

Dotacja do 7 mln zł – maksymalnie  70% kosztów projektu.

Finansowane będą projekty prowadzące do opracowania przez konsorcjum min. 5 przedsiębiorstw innowacyjnych na poziomie kraju produktów/usług poprzez wdrożenie własnych lub nabytych wyników B+R. Kooperujące przedsiębiorstwa muszą należeć do ponadregionalnego porozumienia o charakterze klastrowym.

BON NA INNOWACJĘ

Dotacja do 100 tys. zł – maksymalnie  85% kosztów projektu.

Finansowane będą projekty:

 1. Zakup wyników prac B+R, związanych z wdrożeniem lub rozwojem produktu/ usługi/ technologii (pod warunkiem przeprowadzenia prac rozwojowych uzupełniających/ dostosowujących produkt/ usługę/ technologię do specyfiki przedsiębiorstwa). Dodatkowo pokryte mogą być koszty zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, oraz certyfikacji.
 2. Zakup usług badawczo-rozwojowych, w zakresie: – opracowania nowej lub udoskonalonej usługi, produktu, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego, w tym opracowanie cech technicznych i/lub użytkowych, projektu inżynierskiego – konstrukcyjnego, technologicznego, oprzyrządowania itp.; – opracowania prototypów, projektów pilotażowych lub demonstracyjnych; – testowania i walidacji nowych lub ulepszonych produktów/usług/technologii w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania; Dodatkowo pokryte mogą być koszty usług w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych oraz certyfikacji.
 3. Zakup usług doradczych w zakresie ochrony własności intelektualnej, związane z przygotowaniem zgłoszenia patentowego/wzoru użytkowego, dotyczące: wykonania badań, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia oraz opłaty dotyczące dokonania zgłoszenia.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy doświadczoną i skuteczną w pozyskiwaniu instytucją doradczą ale także samodzielnym inwestorem – co odróżnia nas wyraźnie od konkurencji.

Sami realizujemy własne projekty inwestycyjne z udziałem dotacji, dlatego potrafimy lepiej zrozumieć potrzeby inwestora i z większą świadomością planować realizację projektu – zarówno pod kątem jego wykonalności, prawidłowości wszelkich procedur jak i rozliczeń.

Dodatkowo nasza rola nie kończy się z chwilą przyznania dotacji – nie pozostawiamy przedsiębiorcy na grząskim gruncie realizacji projektu. W ramach współpracy prowadzimy przedsiębiorcę od pierwszej przygotowawczej fazy opracowywania koncepcji wniosku, aż do prawidłowego zamknięcia i rozliczenia projektu.

O naszej skuteczności najlepiej świadczą przykłady – oto 3 ostatnie sukcesu naszych klientów z ostatniego kwartału 2017 r:

LCM Sp. z o.o.:   3 mln dotacji dla firmy z Lubartowa na wyposażenie hali produkcyjnej elementów konstrukcji magazynowych, budowę lakierni proszkowej oraz stworzenie oprogramowania do automatyzacji procesu przeglądów okresowych systemów wysokiego składowania.

VELKOM Sp. z o.o.:  2 mln dotacji dla firmy z Garbowa na zakup nowoczesnych maszyn do produkcji tapet oraz stworzenie wielojęzycznej platformy IT do automatyzacji procesu projektowania i zamawiania tapet przez klientów sieci współpracujących z Velkom sklepów na terenie całej Europy.

KWAZAR Sp. z o.o.: 2,5 mln dotacji dla firmy z Lublina na budowę elektrowni słonecznej o mocy 1MW.

Jeśli wyrażą Państwo zainteresowanie naszą ofertą chętnie zaprezentujemy jej szczegółowy zakres w bezpośredniej rozmowie.

Zapraszamy do współpracy i zachęcamy do kontaktu z nami.

GRUPA SIS
tel: 81 534-32-00, e-mail: Klik-Email , ul. Narutowicza 56A, 20-016 Lublin

[ źródło: sis-dotacje , , oze-invest, klaster wlodawa ]

Translate »